Domov > Zdroje > Publikácie

Publikácie

Publikácie
© UNHCR/R. Kostrzynski

Množstvo tlačených materiálov

Naše publikácie sú dôležitým nástrojom, ktorý využívame na zvyšovanie informovanosti o utečencoch a činnosti našej organizácie na globálnej, regionálnej a národnej úrovni.

Publikujeme veľké množstvo materiálov pre rôzne cieľové skupiny, od tematických brožúr, informačných letákov s najčastejšie kladenými otázkami a odpoveďami na ne, až po rôzne príručky a právne materiály. Regionálne a národné úrady distribujú materiály zaoberajúce sa  témami miestneho významu a záujmu a pripravené pre miestnu populáciu.

Publikácie o Slovenskej republike v anglickom jazyku

Dokumenty

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Publikácie o osobách bez štátnej príslušnosti

Ochrana práv osôb bez štátnej príslušnosti

Prevencia a znižovanie počtu osôb bez štátnej príslušnosti

Štátna príslušnosť a osoby bez štátnej príslušnosti: Príručka pre poslancov parlamentu

Alica by chcela byť štátnou občiankou  Slovenskej republiky: Praktická príručka pre žiadateľov o štátne občianstvo Slovenskej republiky

v slovenskom jazyku

v anglickom jazyku

Pomáhame osobám bez štátnej príslušnosti

Publikácie o presídľovaní

Často kladené otázky o presídľovaní

Publikácie na globálnej webovej stránke UNHCR

Globálna správa, Globálna výzva, Situácia utečencov vo svete a mnoho ďalších publikácií UNHCR.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net