Domov > Zdroje > Právne materiály

Právne materiály

Právne materiály
© UNHCR/R. Kostrzynski

Najdôležitejšie nástroje ochrany ľudských práv a zákony týkajúce sa ochrany utečencov

V tejto sekcii nájdete výber z medzinárodnej, európskej a národnej legislatívy jednotlivých krajín, ktorá sa týka azylu, migrácie, ochrany utečencov a základných ľudských práv vysídlených ľudí. Jednou z hlavných úloh UNHCR je aj to, že sa pravidelne vyjadruje k existujúcim zákonom, k návrhom zmien a novým zákonom. UNHCR tiež pripravuje konkrétne odporúčania pre jednotlivé vlády, aby pripravovaná národná legislatíva bola v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Medzinárodné utečenecké právo

Tu nájdete nástroje medzinárodného utečeneckého práva a ochrany ľudských práv dôležité pre prácu UNHCR.

Príručky, odporúčania a smernice UNHCR

Materiály dôležité pre štátne orgány, právnikov a pracovníkov s rozhodovacou právomocou pri hľadaní trvalých riešení pre utečencov.

Európske azylové právo

Tu nájdete smernice, nariadenia a ostatné právne nástroje Európskej únie týkajúce sa azylu a migrácie.

Poznámky UNHCR k Európskemu azylovému právu

Správy, komentáre, odporúčania a pozorovania UNHCR v oblasti európskeho utečeneckého práva.

Národná azylová legislatíva a pripomienky UNHCR

Národná azylová legislatíva v slovenskom a anglickom jazyku s komentármi a odporúčaniami UNHCR.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Publikácie Refugee Law Reader

Tu nájdete prehľad prípadov, dokumentov a materiálov v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net