Domov > Zamestnanie > Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície
© UNHCR/G. Kotschy

Ako sa prihlásiť do výberového konania

Informácie o všetkých voľných odborných pozíciách, ktoré si vyžadujú špeciálnu kvalifikáciu a skúsenosti, sa zverejňujú interne a externe. Uchádzači, ktorí majú záujem o voľné pracovné pozície zverejnené externe, by mali podať svoju žiadosť spolu s vyplneným formulárom P-11 o osobnej histórii na e-mailovú adresu (adresy) uvedenú v ozname o voľnej pracovnej pozícii.

UNHCR sa usiluje o rôznorodosť svojho personálu a povzbudzuje ženy, aby neváhali podávať žiadosti o zaradenie do výberových konaní.

V súlade s politikou ľudských zdrojov úradu UNHCR majú pre niektoré voľné pracovné pozície prioritu interní uchádzači. V prípade, že sa nenájdu žiadni interní uchádzači, oznam o voľnej pracovnej pozícii sa zverejní externe.

Vybraní uchádzači sa pozvú na pohovor pred výberovou komisiou. Skontrolujú sa aj údaje a referencie uvedené vo formulári P-11. Po konečnom výbere sa žiadosti posunú rade zaoberajúcej sa zamestnávaním na posúdenie a nakoniec ich musí schváliť zástupca Vysokého komisára. Pred nastúpením do zamestnania je nutné aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti.

Vezmite, prosím, na vedomie, že výberové konania na rôzne pozície sa môžu líšiť. Informácie o konkrétnom konaní sú vždy uvedené v príslušnom ozname o voľnej pracovnej pozícii.

Všetky voľné pozície v Regionálnom zastupiteľskom úrade UNHCR pre strednú Európu sa zverejňujú na tejto stránke.

Vezmite, prosím, na vedomie, že UNHCR nevyberá žiadne poplatky v žiadnom štádiu procesu prijímania zamestnancov.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Voľné miesta

V súšasnosti neobsadzujeme žiadne voľné miesta.

Príručka o prijímaní medzinárodného personálu

Informácie o nárokoch a výhodách medzinárodného personálu.

Stáže

Pozrite sa, či pre vás máme vhodnú stáž.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net