Domov > Zamestnanie > Stáže

Stáže

Stáže
© UNHCR

Venujte svoj čas

Regionálna agentúra UNHCR v strednej Európe ponúka počas celého roka stáže pre kvalifikovaných a angažovaných študentov a absolventov. Stáž zvyčajne trvá tri až šesť mesiacov.

Práca stážistov závisí od požiadaviek úradu, kvalifikácie a záujmov stážistov. Väčšina stážistov pracuje na konkrétnych projektoch, ktoré pomôžu ich profesionálnemu rastu a aj úradu UNHCR, v oblastiach, ako napríklad právna ochrana, medzinárodné vzťahy, príprava programov, zvyšovanie povedomia alebo informovanie verejnosti.

Úrad ponúka stáže priebežne, v závislosti od úloh, potrieb a kapacity prijímať stážistov a dohliadať na ich prácu.

Informácie o aktuálnych stážach sú vždy uvedené na tejto stránke.

Vezmite, prosím, na vedomie, že UNHCR stážistom neposkytuje finančnú podporu. Od stážistov sa očakáva, že počas trvania stáže si pokryjú všetky náklady na život a dopravu, budú mať uzatvorené zdravotné poistenie a sami sa postarajú o prípadné víza a povolenie na pobyt.

Stáž môže prebiehať na jednom z troch oddelení regionálneho úradu, ku ktorým patrí programové, právne oddelenie a oddelenie informovania verejnosti. Všetky sa nachádzajú v Budapešti na Regionálnom zastupiteľskom úrade UNHCR pre strednú Európu. V žiadosti treba vždy uviesť oddelenie, na ktorom chcete vykonávať stáž, inak vašu žiadosť nemôžeme posúdiť. Stáž možno vykonávať aj v jednotlivých úradoch UNHCR vo všetkých krajinách, ktoré zastrešuje regionálny úrad.

Ako môžem podať žiadosť?

Žiadosti posielajte  e-mailom na adresu: hunbur@unhcr.org. Žiadosť musí obsahovať vyplnený formulár P-11, podrobný životopis a motivačný list, v ktorom opisujete, prečo máte záujem o stáž v UNHCR.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Aktuálne stáže

Momentálne neponúkame žiadne stáže.

Prečítajte si viac na globálnej internetovej stránke

Nájdite stáže na celom svete a online formulár so žiadosťou.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net