Domov > Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Vyhlásenie o prístupe k informáciám

Cieľom úradu UNHCR je, aby táto internetová stránka bola čo najdostupnejšia pre ľudí so zdravotným postihnutím. Pri tvorbe a údržbe tejto stránky sa preto riadime smernicami konzorcia World Wide Web Consortium (W3C) o prístupe k inoformáciám.

Ak máte ťažkosti s prístupom k informáciám alebo ak potrebujete ďalšie informácie na našej stránke alebo o nej, prosím, obráťte sa na nás.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net