Domov > Partneri

Partneri

Partneri
© UNHCR/A. Anca

Spolupráca

Keďže potreby utečencov sú enormné a zdroje sú obmedzené, úrad UNHCR nestačí na všetko sám. Pri ochrane utečencov, žiadateľov o azyl a osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré predstavujú zvlášť zraniteľnú skupinu, ako aj pri presadzovaní dlhodobých riešení ich problémov sa spolieha na širokú škálu partnerstiev.

K partnerom úradu UNHCR patria štáty, mimovládne organizácie, nadácie a korporácie, iné organizácie OSN, veľké medzinárodné organizácie a Európska únia. UNHCR spolupracuje aj s viacerými aktérmi občianskej spoločnosti, ako sú univerzity, záujmové skupiny, akademická obec a samotné komunity utečencov.

Spolupráca siaha od vzájomnej výmeny informácií a diskusií až po koordináciu činností či spoločné projekty v oblasti migrácie, azylu a absencie štátnej príslušnosti.

Hlavným cieľom týchto partnerstiev je maximalizovať úsilie a zdroje zamerané na podporu a ochranu utečencov a iných vysídlených ľudí.

Štátne orgány

Cieľom je chrániť, podporovať utečencov a nájsť dlhodobé riešenia ich problémov. Úzka spolupráca s hostiteľskými krajinami.

Partnerské mimovládne organizácie

Silné partnerstvo s mimovládnymi organizáciami v celom regióne.

Partnerské korporácie a nadácie

Zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní pomoci vysídleným ľuďom, ktorí potrebujú osobitnú starostlivosť.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Sesterské organizácie OSN a medzinárodné organizácie

UNHCR ako súčasť jednej veľkej rodiny spolupracuje s inými organizáciami OSN a medzinárodnými organizáciami.

Európska únia

Jeden z najdôležitejších partnerov pri podporovaní vysídlených ľudí v Európe a na celom svete.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net