Domov > Obchodné vzťahy > Výzvy na predkladanie návrhov

Výzvy na predkladanie návrhov

Výzvy na predkladanie návrhov
© UNHCR/Gy. Sopronyi

Externí odborníci

UNHCR často realizuje projekty, v rámci ktorých pozýva externých konzultantov, mimovládne organizácie alebo špecializované subjekty, aby poskytli svoje odborné znalosti a vykonali špecifické projektové úlohy.

Tie môžu v závislosti od konkrétneho projektu a potrieb spočívať napríklad v uskutočnení výskumu, príprave školení, prípadovej štúdie či monitorovaní prijímacích podmienok (napríklad zdravotnej starostlivosti) žiadateľov o azyl.

Presné podmienky pracovnej úlohy sú uvedené v príslušnej výzve. Jednotlivci a subjekty, ktoré majú záujem, môžu svoje návrhy predkladať do uvedeného dátumu a času. Oneskorené návrhy sa nebudú posudzovať.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Aktuálne výzvy na predkladanie návrhov

V súčasnoti nie sú vyhlásené žiadne výzvy.
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net