Domov > Obchodné vzťahy > Verejné súťaže

Verejné súťaže

Verejné súťaže
© UNHCR/N. Ng

Nadväzovanie obchodných vzťahov

Keď UNHCR potrebuje určitý tovar alebo služby, pozve záujemcov, aby sa zúčastnili ním vyhlásenej verejnej súťaže. Súťaže sa môžu týkať rôznych oblastí, od grafického dizajnu, tlače a údržby internetovej stránky až po sociálne médiá a podporu pri informovaní verejnosti.

Každý nákup vo výške 5 000 USD a viac je predmetom formálneho výberového konania.

UNHCR v niektorých prípadoch uzatvára dlhodobé zmluvy s dodávateľmi tovaru alebo služieb. Tieto rámcové zmluvy sa uzatvárajú na položky, ktoré personál úradu UNHCR používa každý deň pri svojej práci, a zaručujú, že UNHCR si môže rýchlo objednať to, čo potrebuje, za pevne stanovené ceny.

Presné podmienky otvorených verejných súťaží sú uvedené v príslušných výzvach. K výberovým kritériám na uzatvorenie zmluvy spravidla patrí ponúkaná cena a celková hodnota, komplexnosť a inovatívnosť navrhovaného riešenia, skúsenosti v podobných projektoch a predchádzajúca spolupráca s UNHCR, inými úradmi OSN alebo inými organizáciami pracujúcimi v oblasti azylu a migrácie.

Rozhodnutie úradu UNHCR o výbere úspešného záujemcu je konečné a právoplatné. Úrad UNHCR nie je povinný akceptovať žiadnu z predložených ponúk. V prípade potreby sa môže uskutočniť druhé kolo predkladania ponúk alebo rokovaní s vybranými záujemcami.

Záujemcovia musia svoje ponuky predložiť do uvedeného dátumu a času. Oneskorené návrhy sa nebudú posudzovať.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Aktuálne verejné súťaže

V súčasnoti nie sú vyhlásené žiadne verejné súťaže.
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net