Domov > O nás > História UNHCR

História UNHCR

História UNHCR
© UNHCR

Svetová humanitárna organizácia so skromným pôvodom

Agentúra OSN pre utečencov vznikla po druhej svetovej vojne s cieľom pomáhať v dôsledku vojnového konfliktu presídleným obyvateľom Európy  v krajinách, v ktorých žiadali o azyl. Agentúra bola založená 14. decembra 1950 a pôvodne jej bol udelený trojročný mandát. Po uplynutí tejto doby mala zaniknúť.

Problém vysídlených ľudí však pretrvával aj naďalej. V roku 1956 UNHCR čelil prvej vážnej humanitárnej kríze. Po potlačení Maďarskej revolúcie sovietskymi ozbrojenými silami narástol počet maďarských utečencov. Nikto však neočakával, že UNHCR sa stane nevyhnutnou súčasťou humanitárnej pomoci vo svete.

Počas nasledujúcich rokov sa problém vysídlených ľudí stal pretrvávajúcim celosvetovým fenoménom. Dekolonizácia Afriky v  šesťdesiatych rokoch vyvolala prvý príliv utečencov, ktorý si vyžadoval intervenciu zo strany UNHCR. V 70-tych a 80-tych  rokoch 20. storočia sa snahy UNHCR sústredili najmä na presídľovanie v Ázii a Latinskej Amerike. Do konca 20-teho storočia  sa objavilo niekoľko nových utečeneckých kríz v Afrike, navyše následkom nepokojov na Balkáne sa začal  kolobeh pohybu utečencov v rámci Európy  úplne odznova.

Začiatkom 21.storočia sa pomoc UNHCR sústreďovala najmä na najväčšie utečenecké krízy na africkom kontinente, predovšetkým v Demokratickej republike Kongo  a v Somálsku, a tiež  na pretrvávajúcu 30-ročnú krízu afgánskych utečencov v Ázii. V tom istom čase vznikla požiadavka, aby UNHCR pomáhal aj vnútorne presídleným osobám. V menšom rozsahu UNHCR rozšíril svoju pomoc aj na osoby bez štátnej príslušnosti. Išlo o milióny ľudí, ktorí boli dlhodobo prehliadaní a čelili tak hrozbe odoprenia základných ľudských práv. V niektorých častiach Afriky a Latinskej Ameriky bol pôvodný mandát UNHCR z roku 1951 posilnený uzatvorením a uplatňovaním regionálnych právnych nástrojov.

V roku 1954 UNHCR získal prvú Novelovú cenu za mier ako uznanie za priekopnícku prácu v poskytovaní pomoci utečencom v Európe. Po takmer štvrťstoročí, v roku 1981, UNHCR získal svoju druhú Nobelovu cenu ako ocenenie za pomoc utečencom po celom svete s dôrazom na politické prekážky,  ktorým organizácia čelila pri svojej práci.

Počet zamestnancov UNHCR sa zvýšil z 34, v čase založenia organizácie, na 7200 pracovníkov na národnej aj medzinárodnej úrovni, z ktorých väčšina pracuje priamo v teréne. Agentúra má svoje zastúpenie vo viac ako 120-tich krajinách sveta. Jej zamestnanci pracujúc v 392 úradoch umiestnených zväčša v teréne. V súčasnosti je vo svete v záujme UNHCR viac ako 36,4 milióna osôb, z toho: 10,5 milióna utečencov, 14,7 milióna vnútorne presídlených osôb, 3,1 milióna navrátilcov, 3,5 milióna osôb bez štátnej príslušnosti a viac ako 837 000 žiadateľov o azyl a viac ako 1,3 milióna ostatných osôb v záujme UNHCR. Rozpočet UNHCR sa z pôvodných 300 000 USD vyšplhal až na 3,3 miliardy USD v roku 2011.
V decembri 2003 Valné zhromaždenie OSN definitívne zrušilo povinnosť UNHCR pravidelne obnovovať svoj mandát. V roku 2010 UNHCR oslávil 60. výročie svojho vzniku, uvedomujúc si pritom skutočnosť, že potreba poskytovania humanitárnej pomoci stále pretrváva. 

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

História UNHCR v obrazoch

Obrázky zachytávajúce 60 rušných rokov. Prečítajte si o úlohe UNHCR v utečeneckých krízach a o boji za záchranu jednej z najzraniteľnejších skupín.

Nansenova cena

Prečítajte si o priekopníckej práci prvého Vysokého komisára v prospech utečencov a o ocenení, ktoré nesie jeho meno a je odmenou za výnimočnú pomoc utečencom.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net