UNHCR oznamuje, že vytvorí tlak na ukončenie existencie osôb bez štátnej príslušnosti do konca roka 2024

04-11-2014

©UNHCR/Lionel Charrier
Valentína, na obrázku so svojim vnúčatami v Rige, Lotyšsko, je jediným členom rodiny bez štátnej príslušnosti. So svojim manželom sa v roku 1983 presťahovali do Lotyšska z Bieloruska ešte kým obe krajiny boli časťou Sovietskeho zväzu. Mali štyri deti, ktoré sú už obyvateľmi Lotyšska. Valentína hlasovala za nezávislosť v roku 1991, no neprešla jazykovým testom a nezískala nové občianstvo. Obáva sa, že neuspeje. „Nie som obyvateľka žiadnej krajiny. Keď cestujem s rodinou je môj pas osoby bez štátnej príslušnosti vnímaný ako muzeálny kúsok,“ hovorí Valentína.

Ženeva, 4. november (UNHCR) – UNHCR dnes spúšťa celosvetovú kampaň “Ja patrím” (I Belong) zameranú na ukončenie problému existencie osôb bez štátnej príslušnosti v horizonte 10 rokov. Pre milióny ľudí na celom svete, ktorí nemajú žiadnu štátnu príslušnosť a ochranu svojich základných ľudských práv, ktoré s ňou súvisia, ide o zničujúce právne vákuum. Cieľ vykoreniť existenciu ľudí bez štátnej príslušnosti je možné dosiahnuť aj vďaka dramatickému nárastu krajín, ktoré podpísali dve kľúčové dohovory OSN o ľudských právach.

Vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres, Zvláštna vyslankyňa UNHCR Angelina Jolie a viac ako 20 svetových osobností a lídrov dnes uverejnili otvorený list v novinách “The Guardian”, v ktorom 60 rokov po tom, ako OSN po prvýkrát súhlasilo s ochranou osôb bez štátnej príslušnosti, hovoria: “teraz je čas ukončiť stav bez štátnej príslušnosti ako taký.”

Najmenej desať miliónov ľudí na celom svete sú dnes bez štátnej príslušnosti a každých 10 minút sa narodí dieťa bez štátnej príslušnosti. Bez možnosti získať národnosť im sú odoprené práva a služby, ktoré krajiny normálne poskytujú svojim občanom.

“Nemať štátnu príslušnosť znamená život bez vzdelania, bez zdravotnej starostlivosti alebo bez legálneho zamestnania… život bez možnosti slobodného pohybu, bez vyhliadky v budúcnosť a nádeje,” stojí v otvorenom liste. “Neudeliť štátnu príslušnosť je nehumánne. Veríme, že je tu čas ukončiť toto bezprávie.”

Zvláštna vyslankyňa UNHCR Angelina Jolie bola jednou z prvých, ktorý podpísali tento otvorený list. “Nemať štátnu príslušnosť znamená pre vás a vaše deti, že nemáte legálnu identitu, pas, volebný hlas a len obmedzenú alebo žiadnu možnosť sa vzdelávať. Ukončiť tento stav bude len napraviť hrozné zlo. No na druhej strane však tento krok umožní posilniť spoločnosť v krajinách, kde títo ľudia žijú, kde budú môcť využiť svoju energiu a talenty. Je to povinnosť ale aj príležitosť pre vlády ukončiť takéto vylúčenie.”

Väčšina situácií nepriznania štátnej príslušnosti sú priame dôsledky diskriminácie založenej na etnickej príslušnosti, náboženstva alebo pohlavia. Okrem toho vo viac ako 27 krajinách je ženám odpierané odovzdať svoju národnosť svojim deťom na rovnakej báze ako majú muži. Ide o situáciu, ktorá môže viesť k reťazeniu osôb bez štátnej príslušnosti, ktorá pokrýva celé generácie. A taktiež existuje reálne prepojenie medzi neudelením štátnej príslušnosti, násilným vysťahovaním a regionálnou stabilitou.

Kampaň UNHCR je spustená na polceste nárastu medzinárodných postojov k otázke udeľovania štátnej príslušnosti. Ešte pred tromi rokmi bolo sotva 100 štátov, ktoré podpísali dve najdôležitejšie dohody OSN k tejto téme – Dohovor OSN o postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a Dohovor o znížení počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961. Dnes počet zapojených krajín dosiahol číslo 144, čím sa priblížil k rozhodujúcemu číslu.

V Európe je ešte stále 12 krajín, ktoré ešte nepristúpili k Dohovoru OSN z roku 1954 a 20 krajín stále nepodpísalo Dohovor z roku 1961.

Dodatky k legislatíve o štátnej príslušnosti napríklad v Litve a Ruskej Federácii bránia k prechádzaniu statusu bez štátne príslušnosti z generácie na generáciu, čo napomáha redukovať počet takýchto ľudí. V posledných rokoch sa aj krajiny ako Moldavsko, Gruzínsko a Veľká Británia pripojili k európskym štátom, ktoré vytvorili mechanizmy na identifikáciu a ochranu    osôb bez štátnej príslušnosti v rámci svojich vnútroštátnych rámcov. Ale je toho viac, čo sa musí urobiť.

Najväčším problémom osôb bez štátnej príslušnosti v Európe je fakt, že po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu a Juhoslávie mnoho ľudí nenadobudlo štátnu príslušnosť novovzniknutých krajín. Štáty, ktorých sa to týka, musia prijať nové legislatívne a administratívne kroky, aby tento stav vyriešili.

Rada Európy opakovane vyzýva k aktivite, no hlas Európskej únie v tejto debate nie je počuť. Stále tu existuje záväzok EÚ z roku 2012, že sa k Dohovoru OSN z roku 1952 pripoja aj zostávajúce krajiny a že budú uvažovať o pripojení sa k Dohovoru z roku 1962, ktorý nebol splnený. Ustanovenie novej Európskej komisie je príležitosťou konečne vyriešiť túto situáciu v rámci Európskej únie.

UNHCR vyzýva všetky európske štáty aby sa zapojili do celosvetovej kampane na ukončenie praxe nepriznávania štátnej príslušnosti.

Celosvetovo rastie riziko pribúdania ďalších a ďalších osôb bez štátnej príslušnosti s nárastom konfliktov. Vojny v Stredoafrickej republike a Sýrii napríklad donútili milióny ľudí opustiť svoje domovy a stať sa vysídlencami vo svojej krajine či utečencami.

Desiatky tisíc utečeneckých detí sa narodili v exile a UNHCR úzko spolupracuje s vládami a partnermi v krajinách prijímajúcich utečencov aby registrácia týchto detí bola jednou z priorít. Fakt že mnohým chýbajú dokumenty a tiež realita, že mnohé deti prišli kvôli konfliktom o otcov môžu spôsobiť, že mnoho takýchto detí bude mať v budúcnosti problém dokázať svoju štátnu príslušnosť.

UNHCR sa spojilo s United Colors of Benetton a vytvorilo „Ja patrím“ kampaň, ktorej cieľom je vyvolať celosvetovú pozornosť na devastačné celoživotné následky neudeľovania štátnej príslušnosti. Benetton v duchu podporovania sociálnych kampaní vytvorili kreatívny obsah kampane a jej webovú stránku. Po spustení kampane sa otvorený list stal on-line petíciou na tejto mikro-stránke – s ambíciou zozbierať 10 miliónov podpisov podporujúcich ukončenie praxe neudeľovania štátnej príslušnosti v horizonte desiatich rokov.

UNHCR dnes tiež uverejnilo Zvláštnu správu o stave osôb bez štátnej príslušnosti, ktorá vyzdvihuje humánny dopad tohto fenoménu a tiež prináša 10-bodový globálny akčný plán na ukončenie praxe neudeľovania štátnej príslušnosti s cieľom vyriešiť existujúcu krízu a zabezpečiť aby sa žiadne dieťa v budúcnosti nenarodilo bez toho, že by nikam nepatrilo.

„Nemať štátnu príslušnosť dáva týmto ľuďom pocit, že žijú v ako zločinci,“ hovorí Guterres. „Máme historickú príležitosť ukončiť ich trápenie v horizonte 10tich rokov a dať nádej miliónom ľudí. Nemôžeme zlyhať.“

Zatiaľ čo v niektorých krajinách otázka priznania štátnej príslušnosti zostáva politickým sporom, v iných je jej ukončenie len záležitosťou jednoduchej zmeny niekoľkých slov v zákone o štátnom občianstve danej krajiny. Počas posledných desať rokov legislatívne a politické zmeny umožnili viac ako štyrom miliónom ľuďom bez štátnej príslušnosti ju získať alebo im bola potvrdená. Napríklad v roku 2008 Najvyšší súd v Bangladéši povolil 300,000 osobám národa Urdu stať sa občanmi štátu, čím ukončil zúfalstvo a trápenie celých generácií. Na Pobreží Slonoviny, kde je existencia ľudí bez štátnej príslušnosti výsledkom desaťročí ozbrojených konfliktov, získali vďaka legislatívnym reformám v roku 2013 osoby s dlhodobým pobytom v krajine štátnu príslušnosť. V Kirgizsku získalo od roku 2009 štátnu príslušnosť 65,000 príslušníkov bývalého Sovietskeho zväzu, alebo im bola potvrdená.

Rok 2014 je 60. výročím Dohovoru OSN o postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, ktorý je spolu s Dohovorom OSN o znížení počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961 základom medzinárodnej legislatívy na ukončenie existencie takýchto osôb. UNHCR verí, že s dostatkom politickej vôle môže byť tento problém vyriešený. A ako mnoho iných problémov, s ktorými dnešné vlády bojujú, môže byť vyriešený v priebehu nášho života.

Doplňujúce informácie:

- Podporné multimediálne materiály vrátane video príbehov a správy nájdete tu: http://unhcr.org/stateless2014/ [link musí byť skopírovaný do prehliadača, aby fungoval].

-  K 4. novembru 2014 83 štátov pristúpilo k Dohovoru OSN o postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a 61 štátov k Dohovoru z roku 1961 o znížení počtu takýchto osôb.

- Otvorený list podpísali (okrem Vysokého komisára Antónia Guterresa a Zvláštnej vyslankyne UNHCR Angeliny Jolie): 

  • Mr. Zeid Ra’ad Al Hussein, High Commissioner for Human Rights
  • Mr. Anthony Lake, Executive Director, UNICEF
  • Ms. Helen Clark, Administrator, UNDP
  • Ms. Louise Arbour, former High Commissioner for Human Rights, former Chief Prosecutor of two United Nations international criminal tribunals
  • Mr. Lakhdar Brahimi, former UN and Arab League Special Envoy to Syria
  • Mr. Juan Mendez, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
  • Mr. Adama Dieng, Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention of Genocide
  • Ms. Carla Del Ponte, former Chief Prosecutor of two United Nations international criminal tribunals
  • Mr. Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights
  • His Excellency Mr. Fernando Henrique Cardoso, former President of Brazil
  • Ms. Shirin Ebadi, Nobel Peace Laureate (2003)
  • Archbishop Emeritus Desmond Tutu
  • Ms. Hina Jilani, former Special Representative of the Secretary-General on Human Rights Defenders
  • Ms. Barbara Hendricks, UNHCR Honorary Lifetime Goodwill Ambassador
  • Mr. Khaled Hosseini, UNHCR Goodwill Ambassador
  • Mr. Jesús Vázquez, UNHCR Goodwill Ambassador
  • Ms. Muazzez Ersoy, UNHCR Goodwill Ambassador
  • Ms. Alek Wek, UNHCR Goodwill Ambassador
  • Mr. Aidos Sagat, UNHCR Goodwill Ambassador
  • Mr. Osvaldo Laport, UNHCR Goodwill Ambassador
  • Mr. Ahmed Kathrada, South African human rights activist
  • Mr. Hugh Masekela, South African musician/composer
  • Mr. George Bizos, SC, South African human rights lawyer and campaigner against apartheid

Viac detailov o kampani UNHCR na ukončenie existencie osôb bez štátnej príslušnosti nájdete tu: ibelong.unhcr.org [link musí byť skopírovaný do prehliadača, aby fungoval].

Kontakty pre médiá: detailné kontakty na mediálny tím v Ženeve a na hovorcov nájdete na: www.unhcr.org a na http://www.unhcr.org/pages/49e6e9c42e.html [link musí byť skopírovaný do prehliadača, aby fungoval].

Poznámky pre novinárov:

Európske štáty, ktoré pristúpili k Dohovoru z roku 1954 sú: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina a Veľká Británia. Celý zoznam krajín nájdete tu (v AJ): https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~3&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en

Európske štáty, ktoré pristúpili k Dohovoru OSN z roku 1961 o znížení počtu osôb bez štátnej príslušnosti sú: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Fínsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Srbsko, Švédsko, Ukrajina a Veľká Británia. Celý zoznam krajín nájdete tu (v AJ): https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&lang=en

Záväzok EÚ zo zasadnutia na najvyššej úrovni z roku 2012 nájdete tu: http://www.unrol.org/files/Pledges%20by%20the%20European%20Union.pdf

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •
Share | |
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net