Domov > Komu pomáhame

Komu pomáhame

Komu pomáhame
© UNHCR/G. Kotschy

Stále sa zväčšujúca skupina ľudí

Hlavnou úlohou UNHCR je chrániť práva a blaho utečencov. Usilujeme sa zabezpečiť, aby každý mal právo žiadať o azyl a nájsť bezpečné útočisko v inej krajine alebo vrátiť sa bezpečne domov.

Niekedy sa však utečenci nemôžu vrátiť domov a ani zostať v krajine ich prvého útočiska. UNHCR preto hľadá pre týchto ľudí iné riešenie ich kritickej situácie: presídlenie do tretej krajiny, v ktorej môžu začať svoj život odznova.

UNHCR má tiež mandát, na základe ktorého sa snaží predchádzať tomu, aby ľudia stratili občianstvo a znižovať počet osôb bez štátnej príslušnosti. Výkonný výbor UNHCR a Valné zhromaždenie OSN splnomocnili organizáciu aj na pomoc utečencom, ktorí sa vrátili do svojej krajiny pôvodu a vnútorne vysídleným ľudom.

Pri všetkych svojich aktivitách UNHCR venuje zvláštnu pozornosť zraniteľným skupinám ľudí a presadzuje rovnaké práva pre ženy a dievčatá.

Žiadatelia o azyl

Ľudia, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo v čase, keď sa rozhoduje o ich žiadosti o azyl.

Utečenci

Utečenci sú našou hlavnou záujmovou skupinou, ktorým pomáhame začať nový život v novej krajine.

Navrátilci

Ľudia, ktorí sa môžu vrátiť späť do krajiny pôvodu, potom, čo nebezpčenstvo pominulo a žiť v nej v mieri a v dôstojnosti.

Vnútorne vysídlené osoby

Ľudia, ktorí hľadajú bezpečie v iných častiach svojej krajiny bez toho, aby prekročili hranice.

Osoby bez štátnej príslušnosti

Ľudia bez štátnej príslušnosti žijúci v právnom vákuu s obmedzenými základnými právami.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Ženy

Ženy a dievčatá môžu byť zraniteľné, hoci sa im podarí dostať na bezpečné miesto.

Deti

Takmer polovica všetkých vysídlených ľudí sú deti a tie potrebujú zvláštnu starostlivosť.

Starší ľudia

Starší ľudia majú zvláštne potreby, na ktoré treba prihliadať pri plánovaní všetkých aktiviít.

Zdravotne postihnutí ľudia

Skupina najviac znevýhodnených ľudí vo vysídlených komunitách.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net