Domov > Čo robíme

Čo robíme

Čo robíme
© UNHCR

Pomoc vysídleným ľuďom a osobám bez štátnej príslušnosti

UNHCR sa v strednej Európe usiluje zabezpečiť, aby žiadatelia o azyl mali prístup na územie, k  spravodlivému a efektívnemu azylovému konaniu a k primeraným podmienkam prijatia. UNHCR zároveň presadzuje efektívnu integráciu osôb so štatútom utečenca do hostiteľskej spoločnosti alebo ich presídlenie v prípade, že nie je možné, aby zostali v krajine, v ktorej hľadali útočisko prvýkrát. UNHCR sa okrem toho v súlade so svojím mandátom aktívne zúčastňuje mapovania problému absencie štátneho občianstva v regióne a ochrany osôb bez štátnej príslušnosti. Lobuje za rozvoj a posilnenie adekvátnych štátnych právnych rámcov zameraných na riešenie tohto problému a znižovanie počtu osôb bez štátnej príslušnosti.

Cieľom úradu UNHCR je zabezpečiť, aby boli vysídlené osoby v centre procesu prijímania rozhodnutí týkajúcich sa ich ochrany a sociálnej pomoci v rámci všetkých programov podpory a ochrany. Preto realizuje stratégiu zameranú na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach a každoročne navštevuje väzobné a prijímacie zariadenia, ako aj utečencov v ich domovoch s cieľom dozvedieť sa viac o ich starostiach a potrebách. UNHCR venuje osobitnú pozornosť špecifickým potrebám zraniteľných skupín vysídlených osôb, ku ktorým patria deti, ženy, starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím.

UNHCR v strednej Európe zároveň informuje zainteresovanú verejnosť o problémoch utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Na tento účel vydáva tlačové a elektronické informácie, ako napríklad internetové stránky, vo všetkých krajinách regiónu. Okrem toho úzko spolupracuje s médiami a usiluje sa vysvetliť potreby vysídlených osôb na celom svete a osôb hľadajúcich ochranu v strednej Európe.

Pre viac informácií o našej činnosti kliknite na nižšie uvedený odkaz.

Monitorovanie hraníc

Ako UNHCR zabezpečuje efektívny prístup žiadateľov o azyl na územie a k azylovému konaniu.

Zabezpečovanie právnej ochrany

Ako UNHCR v rámci dohľadu nad záležitosťami utečencov presadzuje základné ľudské práva utečencov a pomáha štátom vytvárať azylové štruktúry.

Dohľad nad podmienkami prijatia

Prečo úradu UNHCR záleží na dĺžke zaistenia, 4ase konania jazykových kurzov a pohlaví lekára. Odpoveď sa dozviete tu.

Podpora integrácie

Nájsť nový domov a stať sa súčasťou miestnej komunity. Získajte viac informácií o tom, ako UNHCR podporuje integráciu utečencov.

Presídlenie

Trvalé riešenie pre tých, ktorí sa nemôžu bezpečne a dôstojne vrátiť domov ani zostať na mieste, kde hľadali útočisko prvýkrát. Ako UNHCR podporuje presídlenie.

Starostlivosť o zraniteľné skupiny

Osobitná pozornosť zameraná na plnenie potrieb detí, žien, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím. Prečítajte si viac.

Ochrana osôb bez štátnej príslušnosti

Problém, ktorý sa podľa odhadov týka 12 miliónov ľudí na celom svete. Získajte viac informácií o tom, ako ich UNHCR chráni.

• GET INVOLVED •
• STRÁNKA REGIONÁLNEHO ÚRADU •

Práca úradu UNHCR

Získajte informácie o tom, ako vykonávame svoju prácu a svoj mandát.

Program zameraný na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach

Získajte informácie o starostiach a potrebách utečencov a žiadateľov o azyl od nich samotných.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net