O nas

O nas
© UNHCR

Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców

Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) zostało powołane do życia dnia 14 grudnia 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Agencja jest upoważniona do prowadzenia i koordynacji działań międzynarodowych na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania związanych z tą kwestią problemów na całym świecie. Jej podstawowym celem jest ochrona praw i dobrobytu uchodźców. Biuro dąży do zapewnienia, aby każda osoba mogła skorzystać z należnego jej prawa do ubiegania się o status uchodźcy i znalezienia bezpiecznego schronienie w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji z ludnością lokalną lub do osiedlenia się w państwie trzecim. Biuro ma również uprawnienia do pomocy bezpaństwowcom.

W ciągu ponad 60 lat UNHCR pomógł dziesiątkom milionów ludzi rozpocząć życie od nowa. Obecnie około 7680 pracowników UNHCR w ponad 125 krajach pomaga niemal 34 milionom osób na całym świecie.

Historia UNHCR

Dwie Pokojowe Nagrody Nobla oraz pomoc dziesiątkom milionów osób na całym świecie - dowiedz się jak UNHCR stała się jedną z głównych światowych agencji humanitarnych.

Zarządzanie i Organizacja

Dobrze skonstruowane mechanizmy i umiejętności zarządzania pozwalają UNHCR jak najlepiej zaspokajać potrzeby uchodźców na całym świecie.

Wysoki Komisarz

Przedstawiamy António Guterresa, 10-tego Wysokiego Komisarza UNHCR, przewodniczącego organizacji od 2005 roku i ponownie wybranego na kolejną pięcioletnią kadencję w 2010 roku.

UNHCR w Polsce

Biuro UNHCR w Polsce od 1992 r. czuwa nad przestrzeganiem praw przebywających w Polsce uchodźców, osób starających się o nadanie statusu uchodźcy i bezpaństwowców. Biuro promuje wysokie standardy recepcyjne i postępowań uchodźczych oraz integrację i przesiedlenia. 

Wydarzenia UNHCR

Świętuj coroczny Światowy Dzień Uchodźcy i upamiętnij z nami Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku oraz Konwencję o ograniczaniu bezpaństwowości z 1961 roku.

Ludzie UNHCR

Sieć przyjaciół i zwolenników, począwszy od postaci publicznych pełniących rolę Ambasadorek i Ambasadorów Dobrej Woli, poprzez zaangażowanych obywateli, aż po samych uchodźców. Zobacz, kto angażuje się w nasze działania na rzecz milionów wysiedlonych osób.

Liczby w skrócie

Dowiedz się, jak wielu osobom pomagamy, w ilu krajach działamy, ile osób zatrudniamy, jaki budżet mamy na niesienie pomocy ludziom na całym świecie oraz poznaj inne ważne fakty i liczby.

• PRZYŁĄCZ SIĘ •
• STRONA REGIONALNA •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net