Strona główna > Materiały > Oceny i badania > Narzędzia badawcze

Narzędzia badawcze

Narzędzia badawcze
© UNHCR/N. Hrncarova

Pogłębiona informacja

Nasze dodatkowe narzędzia badawcze dostarczają aktualnych informacji dotyczących różnorodnych tematów związanych z problematyką migracji i uchodźstwa, będących przedmiotem zainteresowania i ważnych dla ogółu społeczeństwa, a w szczególności dla specjalistów w tej dziedzinie. Nasze usługi biblioteczne są przede wszystkim przeznaczone dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na tematy ogólne dotyczące problematyki przesiedleń, migracji, ochrony uchodźców i pracy Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR). 

Refworld - opracowane przez UNHCR narzędzie dostępne w trybie on-line, a także program Refugee Law Reader stanowią ważne źródła informacji o sprawach sądowych dotyczących przyznawania statusu uchodźcy i określania państwa pochodzenia uchodźcy, a także ram prawnych ochrony uchodźców – na wszystkich kontynentach, zwłaszcza dla prawników i specjalistów badających problematykę prawną.

• PRZYŁĄCZ SIĘ •
• STRONA REGIONALNA •

Biblioteka Narodów Zjednoczonych w Genewie

Całość zarchiwizowanych dokumentów Narodów Zjednoczonych, część których pochodzi jeszcze z okresu Ligi Narodów.

Centrum wizyt UNHCR

Małe, ale istotne zasoby w siedzibie głównej UNHCR odwiedzane corocznie przez tysiące osób.

RefWorld

Narzędzie wspomagające procesy decyzyjne UNHCR dotyczące państwa pochodzenia i w zakresie nadawania statusu uchodźcy.

Refugee Law Reader

Program umożliwiający studiowanie spraw sądowych, dokumentów i materiałów on-line w językach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net