Úmluvy

Úmluvy
© UN Archives

Zásadní právní dokumenty

Od svého založení v roce 1950 má UNHCR mandát vést a koordinovat mezinárodní činnost směřující k ochraně uprchlíků. V roce 1995 byl agentuře udělen také mandát k ochraně práv osob bez státní příslušnosti a k tomu, aby se snažila počty těchto osob snižovat.

V průběhu minulých desetiletí byly snahy UNHCR podpořeny třemi základními právními předpisy.

Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, společně s Protokolem z roku 1967, tvoří základ současné mezinárodní ochrany uprchlíků. Ve skutečnosti je Úmluva jedinou mezinárodní dohodou, která pokrývá nejdůležitější aspekty ze života uprchlíků.

Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku 1961 představují klíčové právní předpisy k ochraně osob bez státní příslušnosti po celém světě a k prevenci a omezování vzniku případů bezdomovectví. Tyto dvě úmluvy jsou jedinými dokumenty svého druhu ve světě. Na regionální úrovni je doplňují smlouvy a mezinárodní právo z oblasti lidských práv.

Vice informací o těchto třech důležitých právních předpisech naleznete níže.

Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951

Základ ochrany práv uprchlíků již 60 let

Úmluvy upravující postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a 1961

Jediné celosvětové úmluvy týkající se ochrany osob bez státní příslušnosti a snahy o snížení počtu případů bezdomovectví.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Výročí

50., 60. a 150. – podívejte se, jaká výročí jsme minulý rok oslavili.

Mezinárodní uprchlické právo

Komplexní souhrn mezinárodního uprchlického práva a souvisejících předpisů na ochranu lidských práv.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net