Statistiky

Statistiky
© UNHCR/D.Kashavelov

Přesné a aktuální

UNHCR se snaží výrazně přispívat k informovanému rozhodování a k veřejným debatám v oblasti azylu a migrace tím, že poskytuje přesné, relevantní a aktuální statistiky. Tato stránka obsahuje statistická data týkající se uprchlíků, žadatelů o mezinárodní ochranu, osob bez státní příslušnosti, nezletilých, mladistvých bez doprovodu a žen-žadatelek o mezinárodní ochranu, stejně jako statistické trendy v počtech žádostí o mezinárodní ochranu a počtech uznaných uprchlíků v regionu střední Evropy.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Statistická ročenka

Přehled žádostí o mezinárodní ochranu podaných v Evropě a vybraných zemích mimo Evropu.

Interaktivní RefScout

Statistiky týkající se obyvatelstva ve formě interaktivních map, grafů a tabulek podle regionů a zemí.

Online statistická databáze UNHCR

Standardizovaná data na národní, regionální a celosvětové úrovni.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net