Archivy

Archivy
© UNHCR/ G. Kotschy

Archivní dokumenty

Centrální archiv UNHCR byl založen v roce 1996 a obsahuje materiály z operací v terénu po celém světě i materiály z ústředí UNHCR, nashromážděné za více než půl století činnosti. Archiv zabírá přibližně 10 kilometrů regálů umístěných ve dvou podzemních podlažích hlavní budovy UNHCR v Ženevě ve Švýcarsku. Elektronické archivy, které zahrnují zhruba 7 milionů dokumentů, jsou uloženy a spravovány na několika vyhrazených bezpečných serverech.

Archivy obsahují cenné detaily o důležitých historických událostech, například záznamy z Maďarského povstání v roce 1956 – první velké události, během které UNHCR realizovalo humanitární operaci, a během které bylo mnoho maďarských upchlíků přesídleno z Rakouska do jejich budoucích domovských zemí.

Záměrem v dalších letech je přivézt více materiálů z terénu a rozšířit fond elektronických materiálů tak, aby byly přístupnější široké vrstvě uživatelů.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Statistické přehledy ženevského ústředí 2002-2006

Přehled žádostí o mezinárodní ochranu, udělených azylů, návratů do země původu a další základní informace.

Přehled 2002

Přehled 2003

Přehled 2004

Přehled 2005

Přehled 2006

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net