Domov > Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí uplatňované UNHCR

Tyto zásady vypracovalo UNHCR ve snaze chránit soukromí na internetu. V následujícím textu jsou popsány naše zásady týkající se sběru a sdílení informací prostřednictvím těchto webových stránek. Naše zásady jsou v krátkosti tyto:

  • Monitorujeme tendence využívání našich webových stránek, nesledujeme však jednotlivé návštěvníky; 
  • Neshromažďujeme informace týkající se jednotlivých návštěvníků, a to s výjimkou situací, kdy jsou tyto informace poskytovány vědomě, například vyplněním našeho on-line dárcovského formuláře;
  • Informace, které nám uživatelé poskytli dobrovolně, neprodáváme, nepronajímáme, ani je nesdílíme s žádnými třetími stranami, a to s výjimkou dokončení vámi iniciovaných darovacích transakcí;
  • Jednotlivci, kteří se k UNHCR přidají na internetu nebo si vyžádají konkrétní služby, budou kontaktováni výhradně za účely souvisejícími s prací organizace; 
  • Návštěvníci, kteří si vyžádali konkrétní služby, mohou kdykoli požádat o odstranění svého jména z příslušného zasílacího seznamu.

Máte-li zájem o další informace, prostudujte si následující část.

Běžné užívání webových stránek

Všechny části webu UNHCR můžete navštěvovat, aniž nám sdělíte, kdo jste, a bez nutnosti uvádět jakékoli osobní údaje. Jediné informace, které o vaší běžné návštěvě webových stránek shromažďujeme, jsou název vašeho poskytovatele připojení k internetu, typ prohlížeče a počítače, který používáte, webové stránky, z nichž jste k nám přišli, stránky, jejichž zobrazení si vyžádáte, a čas, kdy k tomu dojde.

Tyto informace jsou shromažďovány výhradně souhrnným způsobem. UNHCR například sleduje, které stránky jsou mezi návštěvníky obecně nejoblíbenější, nesledujeme však, jaké stránky si během své návštěvy webu prohlížejí jednotliví návštěvníci. Neshromažďujeme žádné další informace – jako jméno, poštovní či e-mailovou adresu nebo telefonní číslo návštěvníka – bez jeho vědomí a souhlasu.

Veškeré shromažďované údaje využíváme výhradně pro interní potřebu a neposkytujeme je třetím stranám. Tyto informace používáme k statistickým účelům a k měření aktivit souvisejících s webem, abychom tak mohli zlepšovat jeho užitnou hodnotu pro návštěvníky.

Shromažďování identifikačních údajů konkrétních osob

Existují situace, v nichž si UNHCR vyžádá osobní identifikační údaje, jako je jméno, poštovní či e-mailová adresa či případně jiné doplňkové informace, a to s cílem poskytnout vám konkrétní služby či zásilky.

Osobní identifikační údaje, které nám touto cestou sdělíte, nebudou poskytnuty žádným třetím stranám, a to s výjimkou dokončení vámi iniciovaných darovacích transakcí.

Na webových stránkách UNHCR nebudou zveřejněny osobní kontakty na dobrovolníky, včetně jejich e-mailových adres, poštovních adres a telefonních čísel, nedají-li k tomu oni sami svůj souhlas.

Odstranění ze seznamu

Osoby, které nám prostřednictvím webových stránek poskytnou svou e-mailovou adresu nebo se rozhodnou prostřednictvím webu učinit dar, mohou dostávat elektronický věstník UNHCR Enews. V každém vydání Enews se nachází možnost, jejíž pomocí můžete nechat svou adresu odstranit ze zasílacího seznamu. Odstranění můžete rovněž dosáhnout prostřednictvím zaslání e-mailu HQPA00@unhcr.org.

Upozornění

Tyto webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné weby. UNHCR za tyto odkazy nenese žádnou odpovědnost, a to včetně zásad ochrany soukromí uplatňovaných těmito weby.

Část webu určená pro on-line poskytování darů je zabezpečena s cílem ochránit námi uchovávané informace před zneužitím a úpravami. UNHCR dělá vše pro to, aby zajistilo bezpečnost sběru a přenosu citlivých údajů o uživatelích, včetně čísel kreditních karet, a to za použití standardních metod sběru a šifrování dat. UNHCR nemůže při používání těchto webových stránek zaručit důvěrnost. UNHCR nenese odpovědnost za jakékoli škody, které by návštěvníci či kdokoli jiný mohl utrpět v důsledku porušení důvěrnosti v souvislosti s využíváním těchto webových stránek nebo jakékoli na ně přenášené informace.

Přestože se UNHCR snaží všemi dostupnými prostředky zajistit, aby veškerý software dostupný ke stažení na webových stránkách UNHCR neobsahoval softwarové viry, nemůže zaručit, že v těchto materiálech viry opravdu nejsou. UNHCR nenese odpovědnost za jakékoli ztráty či škody způsobené tímto softwarem a souvisejícím kódem, a to včetně virů a červů.

Žádnou součást nebo informaci související s tímto upozorněním, ani žádnou část obsahu webu UNHCR nelze považovat za zřeknutí se práv nebo jakýchkoli výsad či imunit, jichž UNHCR užívá v souladu s Úmluvou o výsadách a imunitách Organizace Spojených národů schválenou Valným shromážděním Organizace Spojených národů dne 13. února 1946 a s ustanoveními dohody uzavřené mezi Švýcarskou federální radou a Generálním tajemníkem OSN dne 19. dubna 1946.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net