Domov > Zaměstnání > Stáže

Stáže

Stáže
© UNHCR

Darujte nám svůj čas

 

 

Informace o stáži v UNHCR

Cílem stáže v UNHCR je:

Poskytnout stážistům příležitost získat praktickou zkušenost spojenou s jejich studijním programem nebo budoucí prací v oblasti působnosti UNHCR.

Zajistit pobočkám UNHCR pomoc stážisty, který se věnuje odborné práci.

Kvalifikace

Stážisté jsou obvykle studenty vyšších nebo vysokých škol, na nichž se zaměřují na obory právo, politické vědy, ekonomie, sociální vědy, mezinárodní vztahy, veřejnou politiku či administrativu. Stážisté musí být schopni pracovat samostatně, být iniciativní a flexibilní. 

Stážisté působící v pražské kanceláři UNHCR vykonávají činnost, která souvisí s právem/mezinárodní ochranou anebo činnost v oblasti styku s veřejností a osvětou.

Zájemci o stáž v pražské pobočce UNHCR musejí ovládat český jazyk slovem i písmem.

Délka stáže

Aby měla stáž význam a byla přínosem pro obě strany, měla by trvat minimálně čtyři měsíce. Její doba obvykle nepřesáhne šest měsíců. Nemůže-li uchazeč stáž vykonávat v rozsahu ekvivalentu plného úvazku, specifikuje časový rozsah nabízené stáže ve své přihlášce (viz níže). Stážisté mají obvykle stejnou pracovní dobu jako stálí zaměstnanci.

Přihlášky

Přihlásit se je možné dopisem nebo emailem na této adrese:

UNHCR
Železná 24
110 00 Praha 1
Email: czepr@unhcr.org

Přihláška musí obsahovat:

  • vyplněný formulář;
  • dopis vysvětlující, proč máte zájem o stáž v UNHCR a co od této zkušenosti očekáváte

K žádosti nepřikládejte fotografie, doporučující dopisy, podpůrné dokumenty ani originály diplomů. Takové doklady předložte později, pokud Vás k tomu UNHCR vyzve.

Uzávěrky přihlášek

Stáže v UNHCR probíhají průběžně a jsou nabízeny během celého roku v závislosti na kapacitě kanceláře v čase přihlášky. Není žádný termín uzávěrky přihlášek.

Supervize stážistů

Pokud má UNHCR o Vaši přihlášku zájem, kontaktuje Vás.

Pokud Vám UNHCR stáž nabídne, zašlete na pražskou pobočku poštou tyto doklady:

  • podepsanou smlouvu o stáži;
  • doklad o dobrém zdravotním stavu;
  • doklad, že máte platné zdravotní pojištění;
  • 4 fotografie

Na konci stáže a po společném jednání by měl supervizor určit, zda byly naplněny podmínky smlouvy o stáži. Pokud ano, stážista obdrží standardní reference mapující jeho stáž v UNHCR a oblast práce. Supervisor má možnost připojit další poznámky.

Finanční závazky

UNHCR stážistům neposkytuje žádné odměny. Všechny náklady spojené se stáží musí být hrazeny stážisty, jejich sponzorskými organizacemi nebo státními orgány, včetně nákladů spojených s cestováním a ubytováním. S ohledem na pojistné plnění je třeba vzít v úvahu, že UNHCR nenese žádnou odpovědnost ani závazky za náklady vzniklé cestováním, nehodou a/nebo nemocí, k nimž dojde během stáže. Stážisté proto dodají předem:

  • lékařské osvědčení o dobrém zdravotním stavu;
  • doklad o zdravotním pojištění platném pro oblast, kde bude stáž probíhat, protože stážisté nejsou kryti pojištěním OSN.

Následné zaměstnání v UNHCR

Stážisté nemohou očekávat, že budou po ukončení stáže zaměstnáni v UNHCR. Stážisté se nemohou ucházet o pracovní místo v UNHCR ani po dobu trvání stáže ani šest měsíců následujících po ukončení stáže.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Internship opportunities

At the moment we do not have any internship opportunities.

Více informací naleznete na anglických internetových stránkách

Informace o nabídce stáží ve světě a online formulář žádosti.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net