Domov > Podnikání > Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení
© UNHCR/N. Ng

Spolupráce s externími firmami

UNHCR pořádá výběrová řízení v případech, kdy potřebuje získat konkrétní zboží nebo služby. Jedná se o rozmanité požadavky, od grafického designu, tisku nebo údržby webových stránek, přes podporu při informování veřejnosti nebo používání sociálních médií.

Předmětem formálního výběrového řízení musejí být všechny nákupy v hodnotě 5 000 amerických dolarů a více.

V některých případech má UNHCR uzavřenou dlouhodobou dohodu s dodavatelem zboží nebo služeb. Tyto rámcové dohody se týkají položek, které pracovníci UNHCR používají každodenně při své práci a při operacích. Na jejich základě může kancelář rychle podat objednávku za pevnou cenu.

Konkrétní podmínky veřejných výběrových řízení jsou stanoveny v příslušných nabídkách k účasti. Výběrovými kritérii pro udělení zakázky bývá zpravidla navržená cena a celková hodnota, komplexnost a inovativnost navrhovaného řešení, zkušenost s podobnými projekty a předchozí spolupráce s UNHCR, jinými orgány OSN nebo jinými organizacemi pracujícími v oblasti azylu a migrace.

Rozhodnutí UNHCR o výběru úspěšného uchazeče je konečné a bezpodmínečné. Regionální zastoupení UNHCR není povinno vybrat žádného uchazeče. Je-li to nutné, může proběhnout druhé kolo soutěže nebo jednání s užším výběrem uchazečů.

Zájemci jsou vyzváni, aby podali své nabídky do uvedeného data a času. Pozdě předložené nabídky nelze brát v potaz.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Aktuální nabídky k účasti ve výběrovém řízení

V současné době nejsou vypsána žádná výběrová řízení.
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net