Domov > Partneři

Partneři

Partneři
© UNHCR/A. Anca

Spolupráce

Potřeby uprchlíků jsou obrovské, zatímco zdroje omezené. UNHCR proto nemůže fungovat osamoceně. Při ochraně uprchlíků, žadatelů o azyl, osob bez státní příslušnosti, těch nejzranitelnějších mezi nimi i při podpoře trvalých řešení v jejich prospěch se opírá o široké spektrum partnerů.

Mezi partnery UNHCR patří vlády, nevládní organizace, nadace a korporace, ostatní agentury OSN i významné mezinárodní organizace, stejně jako Evropská unie. UNHCR rovněž spolupracuje s občanskou společností, akademickými pracovišti, zájmovými skupinami i s uprchlickými komunitami.

Spolupráce sahá od vzájemného informování a debat, až po koordinaci aktivit či společné projekty v oblasti migrace, azylu či stavu bez státní příslušnosti.

Konečným cílem těchto partnerství je maximalizovat úsilí a zdroje věnované na pomoc a ochranu uprchlíků i dalších vykořeněných osob. 

Veřejná správa

Pomáhat s hledáním dlouhodobých řešení pro uprchlíky. Těsná spolupráce s veřejnou správou hostitelských zemí.

Partneři z řad nevládních organizací

Silné partnerství s nevládními organizacemi napříč regiony.

Partneři z řad podniků a nadací

Hrají významnou roli při zlepšování naší pomoci vysídleným osobám vyžadujícím speciální péči.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Sesterské agentury OSN a další mezinárodní organizace

V rámci jedné velké rodiny UNHCR spolupracuje s ostatními součástmi OSN i s významnými mezinárodními organizacemi.

Evropská unie

Jeden z nejvýznamnějších partnerů v oblasti podpory vykořeněných osob v Evropě i na celém světě.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net