Domov > O nás > Vysoký komisař

Vysoký komisař

Vysoký komisař
© UNHCR

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky – António Guterres

 

António Guterres se stal 15. června 2005 Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky - ve funkci vystřídal Ruuda Lubberse. 

Bývalý portugalský premiér byl zvolen Valným shromážděním OSN desátým Vysokým komisařem na pětileté funkční období.

Jako Vysoký komisař vede jednu z nejdůležitějších humanitárních organizací, která má v současné době okolo 7 680 zaměstnanců ve více než 125 zemích světa, přičemž pomáhá více než 33,9 milionu uprchlíků a dalších osob, které do mandátu organizace spadají. Celkový rozpočet organizace na rok 2012 přesahuje částku 3,59 mld amerických dolarů.

Guterres je profesorem na Instituto Superior Técnico, kde se zaměřuje na otázky udržitelného rozvoje. 

Od roku 1996 do roku 2002 působil Guterres jako předseda vlády Portugalska, mezi lety 1976 a 1983 a znovu mezi roky 1983 a 1985 byl poslancem portugalského parlamentu. Od roku 1981 do roku 1983 byl navíc členem portugalské parlamentní delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. 

Kromě dlouholetého politického a vědeckého působení, které zahrnovalo i obsáhlou publikační činnost, se Guterres silně angažoval i v činnosti nevládních organizací. V roce 1991 se například stal jedním ze zakládajících členů Portugalské rady pro uprchlíky.

Guterres vystudoval techniku na Instituto Superior Técnico v Portugalsku. V polovině 70. let na téže universitě přednášel fyziku a telekomunikace, později se k tomuto působení vrátil již jako profesor.

Guterres se narodil 30. dubna 1949 v Lisabonu. Je ženatý a má dvě děti.

 

ANTÓNIO Manuel de Oliveira GUTERRES

Politické aktivity:

 • 1996 - 2002
  Předseda vlády, Portugalsko
 • 1. pololetí 2000
  Předseda Evropské rady, která se věnovala zejména přípravě tzv. Lisabonského programu. Spolupředsedal prvnímu evropsko-africkému summitu.
 • Od roku 1999
  Prezident Socialistické Internacionály.
 • 1992 - 1999
  Místopředseda Socialistické Internacionály. Společně se senegalským prezidentem Dioufem spolupředsedá tzv. Africkému výboru, později Výboru pro rozvoj.
 • 1991 - 2002
  Člen Státní rady Portugalska.
 • 1981 – 1983
  Člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy, člen a předseda výboru pro demografii, migraci a uprchlíky.
 • 1976 - 1983 a 1985 - 1995
  Člen portugalského parlamentu, předseda parlamentního výboru pro územní správu, samosprávy a životní prostředí a výboru pro hospodářství a ekonomiku.
 • 1979 - 1995
  Člen a předseda zastupitelstva ve Fundao. Členství v politických stranách:
 • 1992 - 2001
  Předseda Socialistické strany.
 • 1974 - 2001
  Člen ústředního výboru a politického výboru Socialistické strany.
 • 1988 - 1991
  Předseda parlamentního klubu Socialistické strany.

Odborná a vědecká činnost:

 • Od r. 2003
  Hostující profesor na Instituto Superior Técnico zodpovědný za udržitelný rozvoj a vývoj.
 • Od r. 2003
  Poradce představenstva druhé největší portugalské banky Caixa Geral de Depósitos.
 • 2002
  Poradce IPE - Investimentos e Participaçoes Empresariais, největší portugalské holdingové společnosti ve vlastnictví státu.
 • 1984 - 1985
  Ředitel divize strategického plánování IPE zodpovědný za spolupráci se zahraničními firmami v oblasti vyspělých technologií.
 • 1983 - 1984
  Ředitel divize plánování v Gabinete da Área de Sines (nový oceánský přístav, průmyslové centrum na portugalském pobřeží).
 • 1976 - 1979
  Člen Výboru pro evropskou integraci (negociačního výboru, který připravoval vstup Portugalska do ES).
 • 1974 - 1975
  Ředitel sekretariátu ministra zahraničních věcí pro oblast průmyslu.
 • 1973 - 1974
  Ředitel divize plánovaní průmyslu, Gabinete da Área de Sines.
 • 1973
  Člen Sekretariátu předsednictví Rady ministrů (odb. centrálního plánování).
 • 1972 - 1975
  Profesor fyziky a telekomunikací, Instituto Superior Técnico.
 • 1972
  Koordinátor doktorandských kurzů ekonomiky pro inženýry, Instituto Superior Técnico.
 • 1971
  Ukončení studia na Instituto Superior Técnico.

Hlavní aktivity v nevládních organizacích:

 • Od r. 1991
  Zakládající člen Portugalské rady pro uprchlíky.
 • Od r. 2002
  Dobrovolník v Centro Social 6 de Maio, na periferii Lisabonu. Vyučoval matematiku studenty z Afriky a připravoval je na universitní studia.
 • Od r. 2002
  Člen Madridských skautů.
 • Od r. 2002
  Člen Foro IberoAmérica.
 • Od r. 1973
  Zakladatel, první místopředseda sdružení DECO - Associaçao Portuguesa de Defesa de Consumidor (Portugalská asociace spotřebitelů).
 • Od r. 1970
  Člen sdružení SEDES - Associaçao para o Desenvolvimento Económico e Social (Sdružení pro hospodářský a sociální rozvoj).
 • 1968 - 1972
  Člen JUC - Juventude Universitária Católica (Universitní katolická mládež).
 • 1971 - 1972
  President studentského sdružení Centro de Acçao Social Universitário, zaměřeného na propagaci rozvoje v chudinských čtvrtích Lisabonu.

Publikační činnost:

 • 1999
  A Pensar em Portugal.
 • 1979
  Předseda pracovní skupiny zodpovědné za projekt "10 let pro změnu portugalského programu Socialistické strany v 80. letech", zpracované v r. 1979 pro národní shromáždění.

Předsedal a účastnil se činnosti několika mezinárodních výborů, pracovních skupin a misí do řady zemí, mj. do Somálska, Izraele a Palestiny, Brazílie a dalších.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net