Domov > O nás > Řízení a organizace

Řízení a organizace

Řízení a organizace
© UNHCR/S.Hopper

Řízení a struktura UNHCR

UNHCR je řízeno Valným shromážděním OSN a Ekonomickou a sociální radou OSN (ECOSOC). Jeho dvouleté programy a příslušný rozpočet schvaluje výkonný výbor, aktuálně tvořený 85 členskými zeměmi. Programy a rozpočet předkládá Vysoký komisař, jímž je v současné době António Guterres. Vysokého komisaře volí Valné shromáždění OSN.

Mandát UNHCR je definován Statutem Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů z roku 1950. Původně byl orgánu OSN pro uprchlíky svěřen tříletý mandát k tomu, aby pomohl evropským uprchlíkům, kteří se po 2. světové válce ocitli bez domova. Jelikož k vysídlování v různých částech světa docházelo i nadále a uprchlické krize se během let staly trvalým jevem, orgán musel svůj mandát vždy po několika letech obnovovat. Konečně v roce 2003 Valné shromáždění OSN prodloužilo mandát organizace na dobu neurčitou, „dokud nebude problém uprchlíků vyřešen“.

UNHCR řídí jeho nejvyšší představitel, Vysoký komisař, kterému v jeho práci pomáhá náměstek Vysokého komisaře a asistent Vysokého komisaře pro ochranu a operace. Vysoký komisař předkládá každoročně zprávu o činnosti UNHCR Valnému shromáždění a radě ECOSOC.

Pro UNHCR pracuje asi 7 680 zaměstnanců ve více než 125 zemích. Většina operací UNHCR probíhá v terénu, kde základní činnost řídí řada regionálních, místních a terénních kanceláří a zastoupení, často na velmi vzdálených místech. Operace v jednotlivých zemích vedou zástupci Vysokého komisaře. Dále zde působí řada regionálních zástupců Vysokého komisaře, kteří odpovídají za koordinaci operací v určitém regionu zahrnujícím více zemí, jako je například střední Evropa.

Během let se činnost UNHCR ve světě rozrostla do mnoha oblastí, od náboru nových pracovníků a jejich ochrany v nebezpečných situacích, až po nákup potřebného zboží, například zdravotnického materiálu, či leteckou přepravu potravin. Klíčové oblasti, jako jsou operace, ochrana, vnější vztahy, lidské zdroje a finance, řídí příslušná oddělení, většinou sídlící v ženevském ústředí. Řada regionálních kanceláří rovněž působí jako styčný bod mezi ústředím a kancelářemi na úrovni jednotlivých zemí.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Výkonný výbor

Získejte další informace o řídícím orgánu UNHCR, který se schází jednou za rok, aby jednal o programech, rozpočtech a dalších zásadních otázkách.

Kancelář generálního inspektora

Mezi úkoly IGO patří prevence špatného hospodaření, plýtvání zdroji, protiprávního jednání a také násilných útoků na pracovníky v zázemí i terénu. Získejte další informace o interním vyšetřovacím orgánu UNHCR.

Rozvojové cíle tisíciletí

Uprchlíci, žadatelé o azyl, vnitřně vysídlené osoby a rozvojové cíle tisíciletí. Seznamte se s tím, jak UNHCR sleduje jejich začleňování a dosažený pokrok.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net