Domov > Komu pomáháme

Komu pomáháme

Komu pomáháme
© UNHCR/G. Kotschy

Stále více lidí

Prvotním úkolem UNHCR je chránit práva uprchlíků. UNHCR proto usiluje, aby každý mohl požádat o azyl a požívat ochranu jiného státu, případně se vrátit domů, pokud to bezpečnostní podmínky umožňují.

Někdy se stává, že se uprchlík nemůže domů vrátit, zároveň ale nemůže setrvat ani v první zemi azylu. Těmto uprchlíkům nabízí UNHCR možnost přesídlení do třetí země, kde mohou začít znovu budovat důstojný život.

UNHCR má rovněž mandát předcházet případům absence státní příslušnosti, případně pomáhat řešit situací lidí, kteří občanství nemají. Z pověření Valného shromážení OSN a Výkonného výboru, UNHCR agentura pro uprchlíky pomáhá také tzv. “vnitřně přesídleným osobám” a bývalým uprchlíkům, kteří se vracejí domů.

Při své práci dbá UNHCR zvláštních potřeb zranitelných osob.

Žadatelé o azyl

Potřeba pomoci a poradenství během azylového řízení a čekání na jeho výsledek.

Uprchlíci

Lidé, na něž se UNHCR nejvíce zaměřuje, potřebují pomoc také ve fázi integrace v nové zemi.

Navracející se uprchlíci

Lidé, kteří se dobrovolně rozhodnou pro návrat domů, pokud to situace umožňuje.

Vnitřně přesídlené osoby

Hledají ochranu v jiných částech země původu, aniž by překročili hranice. 

Osoby bez státní příslušnosti

Lidé bez občanství, v právním vakuu, s omezeným přístupem k základním právům.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Ženy

Ženy a dívky jsou zvláště zranitelné, a to nejenom v zemi původu.

Děti

Téměř polovinu všech uprchlíků tvoří děti, které vyžadují zvláštní péči.

Staří lidé

Staří lidé mají zvláštní potřeby, které je vždy třeba zohlednit.

Lidé se zdravotním postižením

Zvláštní potřeby postižených jsou často přehlíženy.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net