Domov > Co všechno děláme > Péče o zranitelné skupiny osob

Péče o zranitelné skupiny osob

Péče o zranitelné skupiny osob
© UNHCR/B. Szandelszky

Zohlednění zvláštních potřeb

Uprchlíci, žadatelé o azyl a osoby bez státní příslušnosti patří k nejzranitelnějším lidem na světě. Mezi nimi se však vyskytují zvláštní skupiny osob se specifickými problémy, riziky a potřebami, které jsou ještě zranitelnější.

Patřičnou pozornost je třeba věnovat zejména ohroženým dětem, které jsou v otázce přežití závislé na dospělých, bývají náchylnější k fyzickým i psychickým traumatům a mají své vlastní potřeby, které je třeba naplnit, aby byl zajištěn jejich zdravý růst a vývoj.

Další velmi zranitelnou skupinu tvoří uprchlické ženy zbavené ochrany svých domovů, které musí čelit nelehkým podmínkám dlouhého cestování, potenciálnímu obtěžování ze strany úřadů i sexuálnímu zneužívání.

Často bývají vyloučeny z rozhodování, které se týká jejich života, rodiny a domova, a nemohou tak zajistit, aby byla respektována jejich práva.

Zvláštní potřebu ochrany mají dále starší osoby, osoby s postižením či osoby nakažené HIV/AIDS. Tito lidé bývají často pronásledováni, diskriminováni a nemohou žít důstojný život, jelikož nejsou plně respektována jejich lidská práva.

UNHCR věnuje potřebám zranitelných skupin zvláštní pozornost ve všech svých programech a ochranných aktivitách stejně jako v rámci celoročního plánování. Více informací se dozvíte v následujících odstavcích.

Vzdělávání uprchlických dětí

Základní práva a nepostradatelné nástroje pro integraci a budování nového života.

Nezletilé osoby bez doprovodu a odloučené děti

Odloučené od rodiny, osiřelé či odeslané z domova s převaděči. Skupina vyžadující zvláštní péči.

Sexuální a genderové násilí

Porušování lidských práv týkající se především žen a dětí. Reakce a směrnice UNHCR.

HIV/AIDS

Jak UNHCR pomáhá prostřednictvím rozšiřování informací a povědomí.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Strategie zohlednění věku, genderu a různorodosti (AGDM)

Informace o obavách a potřebách uprchlíků a žadatelů o azyl z jejich vlastního pohledu.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net