Domov > Co všechno děláme

Co všechno děláme

Co všechno děláme
© UNHCR

Pomáháme vysídleným lidem a osobám bez státní příslušnosti

UNHCR ve střední Evropě usiluje o to, aby žadatelé o azyl měli přístup na území, aby azylové řízení bylo spravedlivé a efektivní a aby uprchlíci pobývali v přijatelných podmínkách.  UNHCR rovněž prosazuje účinnou integraci azylantů do společnosti hostitelské země, případně jejich přesídlení, pokud nemohou zůstat v zemi, kde poprvé požádali o azyl. V souladu se svým mandátem se UNHCR aktivně podílí na mapování problematiky osob bez státní příslušnosti v regionu a na jejich ochraně. Prosazuje schvalování a posilování odpovídajících národních právních rámců, které řeší problém a snižují počet lidí bez státní příslušnosti.

Cílem UNHCR je zajistit, aby ve všech jeho programech pomoci a ochrany byly v centru rozhodování vždy právě tito lidé. Proto uplatňuje strategii mainstreamingu věku, pohlaví a rozmanitosti (program AGDM)  a jeho pracovníci každoročně navštěvují zajišťovací a přijímací střediska, ale i samotné uprchlíky v jejich domovech, aby se seznámili s jejich obavami a potřebami. UNHCR věnuje zvýšenou pozornost konkrétním potřebám ohrožených skupin vysídlených osob, jako jsou děti, ženy, senioři a osoby se znevýhodněním.

UNHCR ve střední Evropě rovněž informuje veřejnost o strastech utečenců a osob bez státní příslušnosti. K tomu ve všech zemích regionu využívá tištěné i digitální informační materiály, jako jsou například webové stránky. Kromě toho úzce spolupracuje se sdělovacími prostředky, jejichž prostřednictvím vysvětluje potřeby vysídlených osob na celém světě a zejména těch, kdo hledají ochranu ve střední Evropě.

Více informací o naší práci najdete pod odkazy níže.

Monitorování hranic

Jak UNHCR zajišťuje, aby žadatelé o azyl měli přístup na území a k efektivnímu azylovému řízení?

Zajišťování právní ochrany

Jak UNHCR jako významná organizace zabývající se uprchlickou problematikou prosazuje základní lidská práva uprchlíků a pomáhá státům budovat azylové struktury?

Dohled nad podmínkami při příjmu uprchlíků

Proč UNHCR zajímá délka pobytu v zajišťovacím středisku, hodinová dotace  jazykového kurzu nebo to, zda je ošetřujícím lékařem žena či muž?  Odpovědi najdete zde.

Prosazování integrace

Najít nový domov a stát se součástí místní komunity. Podívejte se, jak UNHCR podporuje integraci uprchlíků.

Přesídlení

Trvalé řešení pro ty, kdo se nemohou vrátit bezpečně domů ani nemohou zůstat v místě, kam uprchli. Jak UNHCR podporuje přesídlování?

Péče o ohrožené skupiny

Zvláštní péče je věnována potřebám dětí, žen, seniorů a osob se znevýhodněním. Více informací najdete zde.

Ochrana osob bez státní příslušnosti

Problém, který se podle odhadů týká 12 milionů lidí na celém světě. Podívejte se, jak UNHCR chrání tyto osoby.

• ZAPOJTE SE •
• STŘEDOEVROPSKÉ STRÁNKY •

Jak UNHCR funguje 

Podívejte se, jak UNHCR funguje, co děláme a jak uplatňujeme svůj mandát.

Zohlednění věku, genderu a rozmanitosti (AGDM)

Obavy a potřeby uprchlíků a žadatelů o azyl zjišťujeme přímo u nich.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net