Дома > Ресурси > Статистика

Статистика

Статистика
© UNHCR/D.Kashavelov

Точна и актуална

ВКБООН се стреми да направи сериозен принос към информираното вземане на решения в областта на убежището и миграцията, както и към обществените дебати, като предоставя точна, подходяща и актуална статистика. Тази страница предоставя статистически данни за бежанците, търсещите убежище, лицата без гражданство, непридружените и разделени деца и жени, търсещи убежище, както и статистическите тенденции за молбите за убежище и признаването на бежански статут в централноевропейския регион.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Статистически годишник

Молби за убежище, подадени в Европа и в определени неевропейски държави.

Интерактивен RefScout

Вижте статистиката за населението под формата на интерактивни карти, графики и таблици по региони и държави.

Статистическа онлайн база данни за населението на ВКБООН

Стандартизирани данни на национално, регионално и глобално ниво.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net