Дома > Ресурси > Публикации

Публикации

Публикации
© UNHCR/R. Kostrzynski

Богата колекция от печатна информация

Публикациите са важен начин ВКБООН да повиши информираността за бежанската кауза и да разпространява работата на Агенцията на глобално, регионално и местно ниво.

Ние публикуваме различни материали, подходящи за широк кръг потребители  -  тематични брошури, информационни листовки с най-често срещаните въпроси и отговори, различни ръководства и правни реферати. Регионалните и местни офиси освен това разпространяват печатни материали, обхващащи теми от местен интерес и специално пригодени за местната читателска аудитория.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Публикации на глобалния уебсайт

"Глобален доклад", "Глобален апел", "Състояние на бежанците по света" и много други публикации на ВКБООН.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net