Дома > Ресурси > Правни документи

Правни документи

Правни документи
© UNHCR/R. Kostrzynski

Основни инструменти и закони за правата на човека и закрилата на бежанците

Изчерпателен сборник с международни и европейски правни инструменти и национално законодателство, касаещи даването на убежище, миграцията, бежанската закрила и основните права на човека на прокудените от домовете си. В изпълнение на една от основните задачи в мандата си, Агенцията на ООН за бежанците редовно отправя коментари по съществуващи или нови закони и предложени изменения. Освен това ВКБООН изготвя конкретни препоръки към правителствата с цел да им помогне да приведат националното законодателство в съответствие с международните стандарти.

Международно бежанско право

Намерете инструменти на международното бежанско право и правата на човека, свързани с работата на ВКБООН.

ВКБООН наръчници, препоръки и насоки

Основни насоки за властите, правни защитници и отговорни лица в търсенето на трайни решения за проблемите на бежанците.

Законодателство на Европейския съюз в областта на убежището

Тук ще намерите директивите, регламентите и други правни инструменти на ЕС, касаещи убежището и миграцията.

Наблюдения на ВКБООН върху законодателството на Европейския съюз в областта на убежището

Доклади, коментари, препоръки и мониторингова работа на ВКБООН по европейското право, касаещо даването на убежище.

Национални законодателства за убежище

Намерете законодателството на английски и националните езици.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Сборник по бежанско право

Онлайн сборник на казуси, документи и материали на английски, френски, руски и испански език.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net