Дома > Ресурси > Оценка и проучвания

Оценка и проучвания

Оценка и проучвания
© UNHCR/Gy. Sopronyi

Анализи, върху които се гради работата ни

ВКБООН работи усилено за систематичен анализ и оценка на собствените си проекти, програми, практики и политики. Службата насърчава проучвания на тематика, свързана с бежанците, миграцията и хуманитарната помощ, както и обмен на идеи, опит и информация между представители на хуманитарната, академична, политическа и медийна сфера.

По-долу ще намерите събрани изследвания и доклади, академични и изследователски реферати, статии от вестници и списания, както и  материали от проучвания, проведени в различни държави. Наборът от изследователски инструменти е предназначен да помогне на специалистите в работата им. В терминологичния речник са обяснени основните използвани понятия.

Изследвания и доклади

Образование на бежанци: Световен обзор. Сара Драйден-Питърсън. Ноември 2011

„Без покрив над главата: преглед на прилагането на политиката  на ВКБООН за бежанците в градските райони в България”. Лари Ботиник, Арети Сиани май, 2011г.

„Пари в брой. Бежанците в градските райони, правото на труд и дейностите за застъпничество на ВКБООН”. Елизабет Умлас, май 2011г.

„Промяна на начина, по който работи ВКБООН? Оценка на стратегията за съобразяване с възраст, пол и принадлежност към социална група, 2004-2009г.” Предварително издание. Вирджиния Томас, Тони Бек. юни 2010г.

„Влизането забранено! Преглед на отговора на ВКБООН към затварянето на граници в ситуации на масов приток на бежанци”. Кейти Лонг, юни 2010г.

„Дърветата се клатят само от вятъра: Проучване на непридружените афгански деца в Европа”. Кристин Моон, юни 2010г.

Академични и изследователски реферати

„Микрофинансиране и бежанци: поуки от опита на ВКБООН”. Мишел Азорбо

„Трафик на хора за сексуална експлоатация: закрила на жертвите в международното и вътрешно законодателство.” Тайлър Мари Кристенсен

„Спасение в технологията: практики за комуникация в бежанските  лагери и местата за принудително настаняване на имигранти”. Линда Лунг

„Уязвими и невидими? Търсещи убежище с увреждания в Европа.” Клара Страймер

„ВКБООН и развитието на общността: слабо звено във веригата на бежанската закрила?” Ноел Калхун

Материали за оценка и проучвания на английски език

Документи на английски език

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Изследователски инструменти

Допълнителни ценни източници за изследователи на бежанското право.

Терминологичен речник

Тук са обяснени основните термини.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net