Дома > Работа > Свободни работни места

Свободни работни места

Свободни работни места
© UNHCR/G. Kotschy

Как да кандидатствате

Всички експертни длъжности, които изискват специализирана квалификация и умения, се обявяват вътрешно по служебните канали на ВКБООН, както и за широката общественост. Кандидатите, които проявяват интерес към публично достъпните обяви за работа, следва да подадат молбата си заедно с попълнен формуляр P-11 за лично представяне (Personal History) до е-mail адреса или адресите, посочени в обявата за свободно работно място.

ВКБООН се стреми да разнообразява работната си сила, като насърчава кандидатстването на жени.

Съгласно политиката на ВКБООН за човешките ресурси, за определени свободни позиции приоритет се дава на вътрешни кандидати. Когато няма подходящи кандидати, позицията се обявява и външно.

Подадените молби се пресяват, като класираните на предни места кандидати преминават интервю пред комисия на Службата. Освен това се проверяват данните и препоръките, предоставени във формуляра P-11. След окончателния подбор молбите се препращат на съвета за назначаване, който ги разглежда, и накрая се одобряват от представителя на Върховния комисар. Преди постъпване на работа кандидатът задължително преминава медицински преглед.

Моля, имайте предвид, че процедурата за подбор  може да варира за различните позиции. Приложимата процедура винаги се посочва в съответната обява за свободното място.

Всички незаети позиции за Регионалното представителство на ВКБООН за Централна Европа са показани на тази страница.

Имайте предвид, че ВКБООН не изисква такса на този етап на процеса за набиране на нови служители.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Работни места

Senior Information Management Assistant G-5

 

Брошура за потенциални кандидати за международни позиции

Информация за правата и допълнителните привилегии на международните служители.

Работни стажове

Проверете дали тази възможност за стаж е подходяща за вас.

Предупреждение - Схеми за кражба на данни и измама - фалшиви предложения за работа

Информация за търсещи работа относно схеми за кражба и измама, които ползват името на ВКБООН.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net