Дома > Работа > Работни стажове

Работни стажове

Работни стажове
© UNHCR

Дарете времето си

Регионалното представителство на ВКБООН за Централна Европа предлага работни стажове за квалифицирани и ангажирани с каузата студенти и завършили висшисти през цялата година. Работният стаж обикновено продължава между три и шест месеца.

Стажовете се провеждат в едно от трите звена на Регионалното представителство: Програмното звено, Звеното за закрила и Звеното за публична информация. Всички те са базирани в Будапеща в офиса на Регионалното представителство за Централна Европа. В молбата си задължително трябва да посочите звеното, където искате да стажувате, в противен случай молбата не може да бъде разгледана.

Работата, възлагана на стажантите, зависи от потребностите на всяко звено, както и от квалификацията и интересите на одобрените кандидати. Повечето стажанти работят по конкретни проекти, което е от полза както на тяхното професионално развитие, така и на работата на ВКБООН, в области като например правна закрила, международни отношения, програмна администрация, повишаване на информираността или публична информация.

Работни стажове се предлагат на текущ принцип, в зависимост от наличието на задания и потребностите и капацитета на звената да приемат и ръководят стажанти.

Текущите възможности за стаж задължително се публикуват на този уеб-сайт. Моля, подавайте молба единствено когато е публикувана обява за набиране на стажанти - общи молби няма да бъдат разглеждани.

Имайте предвид, че ВКБООН не предлага финансова подкрепа за стажанти. От тях се очаква да покрият сами своите разходи за пребиваване, транспортни разходи, и да разполагат с медицински застраховки за срока на стажа, да си осигурят виза и разрешително за пребиваване.

Как да изпратя молбата си?

Молбите трябва да се подават до Регионалното представителство за Централна Европа на електронен адрес: hunbu@unhcr.org. Пакетът документи трябва да съдържа попълнен формуляр P-11, подробна автобиография и мотивационно писмо, в което се разясняват мотивите ви да кандидатствате за стаж към ВКБООН.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Текущи възможности за стаж

Към момента не предлагаме възможности за стаж.

Предупреждение - Схеми за кражба на данни и измама - фалшиви предложения за работа

Информация за търсещи работа относно схеми за кражба и измама, които ползват името на ВКБООН.

Прочетете повече на глобалния уебсайт

Намерете предложения за стаж по цял свят и формуляра за кандидатстване онлайн.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net