Дома > Работа > Предупреждение - Схеми за кражба

Предупреждение - Схеми за кражба

Предупреждение - Схеми за кражба на данни и измама - фалшиви предложения за работа

Предупреждение - Схеми за кражба на данни и измама - фалшиви предложения за работа

Работа/Вакантни длъжности, 7 август 2012

Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) получи информация за различни схеми, които се разпространяват чрез електронна поща, от уеб сайтове, чрез обикновена поща или факс, в които невярно се твърди, че са издадени от или свързани с ООН или ВКБООН. Целта на тези е да се получат с измама пари, а в някои случаи и личните данни на получателите на такава кореспонденция, като в тях се предлага и "помощ" за намиране на работа в структурите на ВКБООН  срещу такси и/или комисионни.

Тези схеми представляват опит за измама.Схемите се осъществяват чрез писма, изпратени чрез електронна поща, факс, обикновена поща или от уеб сайтове, които са изпратени уж от лица, претендиращи да са служители на ООН или на ВКБООН. По оформлението си кореспонденцията и други документи, адреси на електронна поща и уеб сайтове, са направени да изглеждат така, сякаш наистина са изпратени от ООН или ВКБООН. Например някои са написани върху фалшифицирани "бланки" на ООН или ВКБООН, включващи емблемата или името на ООН или на ВКБООН (или някаква негова вариация),  както и адреси за електронна поща или уеб сайт, включително  думите "Организация на обединените нации" или " Върховния комисар на ООН за бежанците" или някакво подобно име, или пък името на реално съществуваща или измислена структура на ООН.

Тези схеми, които нямат никаква връзка с ООН и ВКБООН, могат да приемат много различни форми. Трябва да се има предвид, че нови такива схеми се използват все по-често.Измами за наемане на работаИмайте предвид, че:

  • ВКБООН не събира такса на нито един етап от процеса на подбор на персонал (приложение, интервю, обработка на документи, обучение или други такси).
  • Предложенията за заетост или свободни работни места с искания за заплащане на такси са фалшиви.
  • Искането на измамниците за плащане на такси обикновено се появява едва след като сте приели фалшивото "предложение".
  • ВКБООН не се занимава с информация за банкови сметки. На постъпили искане за плащане или информация трябва да не се отговаря, а те да се съобщават на местните власти и правоприлагащите органи, които да предприемат необходимите действия, както и на ВКБООН за негова информация.
  • Всякакви съобщения за провеждане на интервюта по електронната поща са фалшиви. ВКБООН не провежда интервюта по електронна поща.
  • ВКБООН не предлага призове, награди, финансиране, сертификати, стипендии или лотарии чрез електронна поща, поща или факс, нито провежда възлагане на обществени поръчки чрез външни организации или лица на базата на комисиона.
  • Всяко подобно използване на името  и емблемата на Организацията на обединените нации/ВКБООН или други имена или отличителни знаци в тези схеми е неправомерно и незаконно. Съответните органи ще бъдат информирани за подобни дейности, достигнали до знанието на Организацията на обединените,  за да могат тези органи да предприемат подходящи действия.Необходимо е да се подхожда с изключително внимание по отношение на подозрителни съобщения, тъй като те могат да станат причина за финансови загуби и кражба на самоличност чрез изпращането на пари или лична информация до лицата,  изпратили фалшивите съобщения.Прехвърлянето на пари или лична информация до авторите на измамническите съобщения може да доведе до значителни финансови загуби и/или кражба на самоличност. ВКБООН не носи отговорност за подобни загуби или кражба.
• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net