Дома > Политика за личната информация

Политика за личната информация

Политика за защита на личната информация на Агенцията на ООН за бежанците

Агенцията на ООН за бежанците изготви настоящата декларация за защита на личната информация с цел да демонстрира нашия неотменим ангажимент за защита на личната информация в Интернет. По-долу е описана нашата политика, касаеща събирането и споделянето на информация чрез този уеб-сайт. Накратко нашата политика се изразява в следното:

  • ние следим общите тенденции в използването на уебсайта, но никога не проследяваме индивидуални посетители;
  • ние не събираме информация относно индивидуални посетители, освен ако тази информация не бъде разкрита доброволно, например чрез попълване на онлайн формуляр за дарения;
  • ние не продаваме и не отдаваме под наем информация, която е била  доброволно разкрита пред нас, нито я споделяме с трети лица, с изключение на действията, необходими за изпълняване на транзакцията за дарение, която самите вие сте инициирали;
  • с хората, които са се присъединили онлайн към Агенцията на ООН за бежанците или които са се абонирали за конкретни услуги, ВКБООН осъществява връзка единствено за целите, свързани с работата на организацията;
  • посетители, които са се абонирали за конкретна услуга, могат по всяко време да изтрият имената си от съответния списък с получатели.

За допълнителна информация вж. по-долу.

Обичайно използване на уеб-сайта

Можете да посещавате всички раздели от уебсайта на Агенцията на ООН за бежанците без да ни казвате кой сте и без да разкривате лична информация. Единствената информация, която събираме от обичайното посещение на уеб-сайта, е името на вашия Интернет-доставчик, браузерната програма и типа компютър, който използвате, уеб-сайта, от който сте били препратени към нас, уеб-страниците, които сте потърсили и датата и часа на това търсене.

Тази информация се събира единствено като съвкупност. Например ВКБООН проследява кои страници са най-популярни сред посетителите като цяло, но не проследяваме информация за това кои страници е разглеждал отделният посетител, докато е използвал уеб-сайта. Ние не събираме каквато и да било друга информация - име, адрес за кореспонденция, email адрес или телефонен номер на посетителя - без неговото знание и разрешение.

Цялата информация, която събираме, се използва единствено за вътрешна оценка и не се споделя с трети лица. Ние използваме тази информация за генериране на статистически данни и измерване на активността в уебсайта с цел да подобрим полезността му за нашите посетители.

Събиране на информация, която идентифицира личността

Има случаи, когато Агенцията на ООН за бежанците изисква информация, с която можете да бъдете лично идентифицирани, като име, адрес за кореспонденция, email адрес, и вероятно допълнителна информация, за да ви предостави  конкретни услуги или кореспонденция.

Информацията за лично идентифициране, която ни предоставяте по този начин, няма да бъде предоставяна на трети лица, с изключение на използването й за завършване на донорската транзакция, която самите вие сте инициирали.

Агенцията на ООН за бежанците не публикува  лична информация за контакти за доброволци, включително техния email адрес, адрес за кореспонденция и телефонни номера без съгласието на самото лице.

Отказ от услугите ни

Хората, които сами са предоставили своя email адрес и/или са дарили средства чрез нашия уеб-сайт, обикновено започват да получават UNHCR Enews, електронен бюлетин, който се изпраща на всеки два месеца от Агенцията на ООН за бежанците. Всеки екземпляр на Enews включва възможност за премахване на вашия адрес от списъка абонати, като освен това можете да се откажете от бюлетина чрез изпращане на e-mail до HQPA00.

Условия за ползване

Този уеб-сайт съдържа хипертекстови връзки към други сайтове. Агенцията на ООН за бежанците не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове, включително за практиката за защита на личната информация или съдържанието им.

Сайтът за онлайн дарения е снабден с характеристики за сигурност, които да предпазят от загубване, злоупотреба и промяна на информацията,  която е под наш контрол.. Агенцията на ООН за бежанците полага всички усилия да гарантира сигурно събиране и предаване на чувствителна информация за потребителя, включително информация за кредитни карти, като използва признати в този бранш методи за събиране и криптиране на данни. ВКБООН не гарантира конфиденциалното използване на този сайт. Агенцията на ООН за бежанците не носи отговорност за щети, претърпени от посетители или други лица в резултат на нарушаване на конфиденциалността по отношение използването на този сайт или информация, прехвърлена към същия.

Въпреки че ВКБООН полага всички усилия  софтуерът, наличен за изтегляне от уебсайта на ВКБООН, да е свободен от софтуерни вируси, Службата не може да гарантира, че материалите са свободни от всякакви без изключение софтуерни вируси. Агенцията на ООН за бежанците не носи отговорност за загуби или щети, предизвикани по какъвто и да е начин от софтуера и свързаните с него кодове, включително вируси и "червеи".

Нищо в настоящата декларация или уебсайта на Агенцията на ООН за бежанците не може да се тълкува като отказ от привилегии и имунитет  на ВКБООН в съответствие с Конвенцията за привилегиите и имунитетите на Обединените нации, приета от Общото събрание на 13 февруари 1946г. и с разпоредбите на споразумението между Швейцарския федерален съвет и Генералния секретар на Обединените нации от 19 април 1946г.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net