Дома > Бизнес > Търгове

Търгове

Търгове
© UNHCR/N. Ng

Бизнес с нас

ВКБООН кани кандидати за участие в тръжни процедури, когато се нуждае от конкретни стоки или услуги. Тръжните процедури включват различни услуги - от графичен дизайн, полиграфически услуги, поддръжка на уеб-сайтове през социални медди и връзки с обществеността до обща логистика, охрана или услуги от туристически бюра.

Всички поръчки на стойност над $5 000 задължително участват в официална конкурсна процедура.

В някои случаи ВКБООН сключва дългосрочно споразумение с определен доставчик на стоки или услуги. Тези рамкови споразумения се подписват за стоки, които персоналът на ВКБООН използва  всеки ден в работата си и гарантират, че Агенцията за бежанците може бързо да поръчва необходимите количества на фиксирани цени.

Конкретните срокове и условия на откритите търгове се определят в съответната покана. Критериите за избор на изпълнители са по правило предложената цена и общата стойност, изчерпателността и иновативността на предложеното решение, предишен опит в подобни проекти и предишно сътрудничество с ВКБООН, други агенции на ООН или други организации, работещи в областта на убежището и миграцията.

Решението на ВКБООН да избере успелия кандидат е окончателно и абсолютно. Регионалното представителство на ВКБООН не е задължено да приеме подадени тръжни документи. Когато е необходимо, се провежда втори кръг от търга или преговори с подбрани участници в търга.

Проявяващите интерес кандидати трябва да подадат своите предложения не по-късно от обявената дата и час. Подадените след определения срок предложения не се разглеждат.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Текущи покани за участие в търг

В момента нямаме активни обяви.
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net