Дома > Бизнес > Покани за набиране на предложения

Покани за набиране на предложения

Покани за набиране на предложения
© UNHCR/Gy. Sopronyi

Външни експертни услуги

ВКБООН често изпълнява проекти, за които набира външни консултанти, неправителствени организации или специализирани фирми, които да допринесат с експертния си опит за реализация на специфични проектни задачи.

Те могат да включват провеждане на изследвания, разработване на материали за обучение, целево проучване или мониторинг на условията за прием (например здравни услуги) за търсещите убежище, в зависимост от реалните проекти и оперативни нужди.

Конкретните срокове и условия на възложението се определят в съответната покана за набиране на предложения. Проявяващите интерес лица и организации са поканени да подадат своите предложения не по-късно от обявената дата и час. Подадените след определения срок предложения не се разглеждат.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Текущи покани за набиране на предложения

В момента не приемаме предложения за проекти.
Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net