Бежанци

Бежанци
© UNHCR/Gy. Sopronyi

Търсейки спасение от опасността

Практиката за предоставяне на убежище на хора, бягащи от преследване в чужди страни, е една от най-ранните характеристики на цивилизацията. Тя се споменава в писмени текстове отпреди 3 500 години, при процъфтяването на великите ранни империи в Близкия изток като хетската, вавилонската, асирийската и египетската.

Днес - три хилядолетия по-късно - закрилата на бежанците е основна отговорност на Агенция на ООН за бежанците, която бе създадена, за да се грижи за бежанците и по-конкретно за чакащите да се завърнат у дома след края на Втората световна война.

Както гласи Конвенцията от 1951г. за бежанците (основният документ на  международната закрила за бежанците вече шест десетилетия) бежанец е човек, който "при основателни опасения от преследване по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения, се намира извън страната, чийто гражданин е, и не може да се ползва от закрилата на тази страна, или не желае да се ползва от такава закрила поради тези опасения.”

От създаването си през 1950г. ВКБООН е дала закрила и помощ на десетки милиони на бежанци по целия свят.

Бежанците не могат да разчитат на закрила от собствената си държава - всъщност именно нейното правителство е извършител на преследването. Ако другата държава не ги допусне на своя територия и не им окаже подкрепа, когато вече са на нейна територия, това е равностойно на смъртна присъда - или на непоносим живот в постоянно криене, без прехрана и без права.

Крайната цел на бежанската закрила е да се помогне за намиране на трайни решения, които да позволят на бежанците да изградят отново живота си в достойнство и мир. Има три такива решения, за които ВКБООН може да помогне: Местна интеграция, връщане в родната държава или презаселване в трета страна, когато бежанецът не може да остане в приемната страна.

В Централна Европа броят на хората, които получават бежански статут или друга форма на международна закрила, за периода 2007 - 2009г. се колебае между 3 500 и 4 400 души годишно.

Местна интеграция

Намиране на нов дом и пълноценно участие в местната общност. Вижте как ВКБООН насърчава интеграцията на бежанците.

Презаселване

Алтернатива за онези, които не могат нито да се завърнат по родните си места, нито да останат в страната на първо убежище. Научете как ВКБООН помага за презаселването.

Репатриране

Най-добрият случай: завръщане по родните си места в безопасност и запазване на достойнството, когато опасността приключи. Научете повече за доброволното репатриране

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Посетете нашата фотогалерия

Снимки, отразяващи моменти от интеграцията и изграждането на дом в  новата страна.

Конвенция от 1951г. за бежанците

Законодателството, върху което се гради работата на ВКБООН през последните 60 години.

Човешки съдби

Чуйте от самите бежанци техните истории за трудности, кураж, борба и упорство.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net