Дома > На кого помагаме ние

На кого помагаме ние

На кого помагаме ние
© UNHCR/G. Kotschy

Все по-голяма група нуждаещи се

Основната цел на ВКБООН е да гарантира правата и благосъстоянието на бежанците. Службата се стреми да осигури на всички възможността да упражняват правото да търсят убежище и да намерят закрила в друга държава или да се върнат по родните си места по безопасен и запазващ достойнството им начин.

Понякога бежанците не могат нито да се завърнат по родните си места, нито да останат в страната на първо убежище. За тази уязвима категория мъже, жени и деца Агенцията на ООН за бежанците ВКБООН работи за намиране на алтернативно решение за съдбата им: презаселване в трета страна, където могат да започнат отначало.

ВКБООН има мандат също да предотвратява и намалява случаите с липса на гражданство и да предоставя закрила на апатридите. В подкрепа на основните дейности за подпомагане на бежанците Изпълнителният комитет на ВКБООН и Общото събрание на ООН упълномощиха агенцията да подпомага и бежанците, които са се завърнали по родните си места, както и вътрешно разселените лица.

Във всички свои дейности ВКБООН обръща особено внимание на потребностите на уязвимите групи и насърчава равни права за жените и момичетата.

Търсещи убежище

Нуждаят се от основна помощ и съвети при кандидатстването и изчакването на решението за бежански статут.

Бежанци

Нашата основна група, която получава помощ за започване на нов живот и изграждане на дом в новата държава.

Завърнали се бежанци

Бежанци, които се завръщат по родните си места в безопасност и запазвайки достойнството си след приключване на опасността.

Вътрешно разселени лица

Които търсят безопасност в други области на своята държава, без да пресичат границата.

Апатриди

Хора, които са останали без гражданство, "изпаднали от системата" на закона, с ограничени основни права.

• УЧАСТВАЙТЕ И ВИЕ •
• ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УЕБСАЙТ •

Жени

Жените и момичетата могат да са особено уязвими дори когато достигнат безопасна територия.

Деца

Почти половината от бежанците са деца, които се нуждаят от специални грижи.

Възрастни хора

Възрастните хора имат специфични потребности, които трябва да бъдат взети предвид при всяко планиране.

Хора с увреждания

Една група, която често е в най-необлагодетелствано положение от цялата бежанска общност.

Website building, maintenance and hosting: wtmedia.net